سیم جوشهای آما

 

خانه سيم جوشهاي استیل سیم جوش آما ER308L

30-11M

 

AWS/ASME SFA-5.9          ER 308Ll

 

 

خواص و كاربرد: سيم جوش زنگ نزن اوستنيتي با مقدار كربن خيلي كم، كه براي جوشكاري ميگ/مگ فولاد هاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت نشده از نوع CrNi مناسب مي باشد. جوش آن نسبت به خوردگي بين دانه اي تا 350C مقاوم بوده و در صورت قرار گرفتن در معرض هوا يا گازهاي احتراقي اكسيد كننده تا 800c پوسته نمي زند.

 

تركيبات شيميايي سيم جوش(درصد):

C Si Cr Mn Ni
0.03 0.3-0.65 19.5-22 1-2.5 9-11

گاز محافظ: (بقيه آرگون، 0-3%CO2)-ااDIN EN 439-M13

ا (بقيه آرگون، 0-5%Co2)-ااDIN EN 439-M12

 

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم0.2%

(N/mm2)

ازدياد طول

Lo=4d(%)

ISO-V مقاومت به ضربه(j)

250C

>520 >320 >35 >80

 

 

موارد مصرف

1.4301-X 5 Cr Ni 18 10

1.4303-X 5 Cr Ni 18 12

1.4306-X 2 Cr Ni 19 11

تا حرارت كاري 3500c فولادهاي شماره

1.4541-X 6 Cr Ni Ti 18 10

1.4543-X 5 Cr Ni Nb 18 9

1.4550-X 6 Cr Ni Nb 18 10

و همچنين فولادهاي شماره

 

 

تحويل :

به صورت مسوار و كلاف شده روي قرقره هاي پلاستيكي به وزن 15 كيلوگرم در قطرهاي 1.6 الي 0.8 ميليمتر.

 

توجه : ساير وزن و اندازه ها مطابق استاندارد و طبق در خواست مشتري تهيه مي شود.