سیم جوشهای آما

 

خانه سیم جوشهای توپودری سیم جوش آما E71T1

MC 10

 

PrEN 758                       T46 4M M 2

AWS/ASME SFA-5.20        E 71 T-1l

 

 

خواص و كاربرد: الكترود با مغزي پودر فلز كه خواص جوشكاري عالي در محدوده حالت انتقال مذاب بصورت اتصال كوتاه و حالت اسپري دارد. حداقل پاشش در حالت اسپري مي باشد. اين الكترود، بخاطر خوب روشن شدن مجدد قوس حتي با نوكهاي سرد، در كاربرد روبوتي مناسب است، خواص تركنندگي خوب، ظاهر گرده خوب و بدون بريدگي كناره، تشكيل مقدار اكسيد اندك بر سطح گرده، و امكان جوشكاري چند پاسي بدون نياز به پاك كردن پاسهاي قبلي از ويژگي هاي اين مفتول مي باشد. بدليل سهولت كنترل حوضچه جوش، امكان پل زني ميان شكافها و همچنين جوشكاري در حالات اجباري وجود دارد.

 

تركيبات شيميايي سيم جوش(درصد):

C Si Mn
0.06 0.6 1.3

 

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

عمليات حرارتي استحكام تسليم

(N/mm2)

استحكام كششي

(N/mm2)

ازدياد طول

Lo=5d(%)

ISO-V مقاومت به ضربه(j)

250C    -200C   -400C

AW يا SR >470 560-650 >24 >120      >80      >47

بدون عمليات حرارتي : AW

تنش زدايي شده در دماي 580 درجه سانتيگراد به مدت 2 ساعت و سرد شدن در كوره : SR

گازمحافظ: گاز مخلوط(بقيه آرگون، Co2 5-25%) لEN439:M21

مصرف براي قطر min 1.6mm/اL ر12-15

 

موارد مصرف

St33,St37-2 to St 52-3

DIN 17 100

فولاد هاي عمومي ساختمانی

HI,HII,17 Mn4 DIN 17 155

فولاد هاي ديگ سازي

StE 255 to StE 460

WStE 255 to WStE 460

DIN 17 102

 

 

فولاد هاي ساختمانی دانه ریز
A,B,D,E,AH 32 to EH 36

 

فولاد هاي كشتي سازي

GS-38,GS-45

DIN 1681

فولادهاي ريختگي

St 37.0 to St 52.0

ُSt 37.4 to St 52.4

St 35.8 to St 45.8

StE 210.7 to StE 415.7

StE 290.7 TM to StE 480.7 TM

DIN 1626/1629

DIN 1628/1630

DIN 17 175

DIN 17 172

 

فولاد هاي لوله سازي
X 42 to X 70

API-STANDARD

فولاد هاي استاندارد API

 

تحويل :

بصورت قرقره در قطر هاي 1و1.2و1.4و1.6 ميليمتر با وزن تقريبي 15 Kg.

 

ساير ابعد وزن ها برابر استاندارد و با نظر مشتري تحویل مي گردد.