سیم جوشهای آما

 

خانه سیم جوشهای توپودری سیم جوش آما E 71T-1l

FC 14

 

PrEN 758 T 46 4P M 1

AWS/ASMESFA-5.20            E 71 T-1l

DIN 8559                SGR1 M21 Y 4643

 

 

خواص و كاربرد: الكترود توپودري روتيلي با سرباره سريع الانجماد، كه بدليل سهولت كنترل حوضچه جوش آن (حتي در زمان استفاده از جريان بالا بمنظور افزايش نرخ رسوب)، قابليت كاربرد عالي در تمام حالات را دارا مي باشد. اين مفتول بويژه براي جوشكاري تمام و نيمه اتوماتيك درزهاي محيطي خطوط لوله مناسب است. در جوشكاري محيطي مگ، در حالات ساعت 6 تا 12، استفاده از مفتول هاي 1.4 - 1.2 ميليمتر ترجيح داده مي شود. پاشش كم، سهولت برداشتن سرباره، و جوشهاي خوش ظاهر و فاقد تخلخل كه بدون بريدگي كناره با فلز مبنا ممزوج شده اند از ويژگي هاي اين مفتول بشمار مي آيند.

 

تركيبات شيميايي سيم جوش(درصد):

C Si Mn
0.05 0.55 1.2

 

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

عمليات حرارتي استحكام تسليم

(N/mm2)

استحكام كششي

(N/mm2)

ازدياد طول

Lo=5d(%)

ISO-V مقاومت به ضربه(j)

250C    -200C   -400C

AW >480 560-650 >22 >120      >80      >60
SR >480 550-650 >22 >120      >60           -
N >300 400-500 >28 >80          -             -

بدون عمليات حرارتي : AW

تنش زدايي شده در دماي 580 درجه سانتيگراد به مدت 2 ساعت و سرد شدن در كوره : SR

940C/30Min نرماله شده در هوا: N

گازمحافظ: گاز مخلوط(بقيه آرگون، Co2 5-25%) لEN439:M21

مصرف براي قطر min 1.6mm/تL ر12-15

مصرف براي قطر min 2.0mm/تL ر20-15

 

موارد مصرف

St33,St37-2 to St 52-3

DIN 17 100

فولاد هاي عمومي ساختمانی

HI,HII,17 Mn4 DIN 17 155

فولاد هاي ديگ سازي

StE 255 to StE 460

WStE 255 to WStE 460

DIN 17 102

 

 

فولاد هاي ساختمانی دانه ریز
A,B,D,E,AH 32 EH 36

 

فولاد هاي كشتي سازي

GS-38,GS-45

DIN 1681

فولادهاي ريختگي

St 37.0 to St 52.0

ُSt 37.4 to St 52.4

St 35.8 to St 45.8

StE 210.7 to StE 415.7

StE 290.7 TM to StE 480.7 TM

DIN 1626/1629

DIN 1628/1630

DIN 17 175

DIN 17 172

 

فولاد هاي لوله سازي
X 42 to X 70

API-STANDARD

فولاد هاي استاندارد API

 

تحويل :

بصورت قرقره در قطر هاي 1و1.2و1.4و1.6و 2و2.4 ميليمتر با وزن تقريبي 15 Kg.

 

ساير ابعاد و وزن ها برابر استاندارد و با نظر مشتري تحویل مي گردد.