الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الکترودهای روتیلی الکترود آما 1008A

الکترود آما 1008A

 

AWS/ASME SFA-5.1 E 7014

 

 

خواص و كاربرد: این الکترود روتیلی به خاطر داشتن پودر آهن از درصد جایگزینی فراوانی برخوردار بوده و با جریان AC و DC قابل استفاده می باشد. سرباره آن به آسانی جدا شده و ظاهر جوش خوب می باشد. این الکترود برای مواردی پیشنهاد می شود که جایگزینی زیاد و سرعت حرکت بالایی لازم است.

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

C Mn Si S P
0.09 0.45 0.35

0.02

0.02

 

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

A5(%)

ISO-V مقاومت به ضربه(j)

+200C

>490 >400 >20 >70

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

 

 

جريان مستقيم قطب مستقيم و جريان متناوب

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

150-190 350 4
180-280 450 5

 

حالات جوشكاري: تخت، گوشه.

 

موارد مصرف: پایه ماشینها، سازه ها و ورقهای با ضخامت بالا.

 

ملاحظات :

خشك كردن مجدد: در صورت نياز يك ساعت در دماي 100 تا 120 درجه سانتيگراد.