الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترود برش و شیارزنی الکترود آما 1006Y

1006Y

 

 

خواص و كاربرد: این الکترود برای برش، شیار زدن و سوراخ کردن فولاد و چدن به کار می رود و همچنین در اصلاح قطعات و کارهای تخریبی بسیار مناسب بوده و سطح تمیز و خالی از تجمع کربن ایجاد می کند.

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

جريان مستقيم قطب مستقيم و قطب معکوس

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

160-200 450 3.5
200-280 450 4
280-350 450 5

 

موارد مصرف:

تمام فولادهای ( مخصوصا برای فولادهای منگنز دار و زنگ نزن که با گاز اکسی استیلن بریده نمی شوند)

همچنین برای چدن، مس و آلیاژهای آن و غیره کاربرد دارد.

 

ملاحظات :

در هنکام شیار زدن باید الکترود را 5 تا 10 درجه نسبت به سطح کار در جهت پیشروی کج نگهداشت. برای بیرون ریختن قسمتهای معیوب چدن، باید چند حفره در جهات مختلف ایجاد کرد. برای سوراخ یا بیرون راندن پرچ و امثال آن، بایستی الکترود را عمود بر سطح کار نگاه داشت.