الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترودهاي مخصوص نیکل الکترود آما 1611G

1611G

 

DIN 1736                EL - NiCr 20 Mo 9 Nb

Material Number 2.4621

AWS/ASME SFA-5.11 ~ E NiCrMo-3

 

 

خواص و كاربرد: الکترود قلیایی با 63درصد نیکل و 22 درصد کروم و  9 درصد مولیبدن برای جوشکاری :

- آلیاژهای نیکل-کروم-مولیبدن با مقاومت بالا به خوردگی از قبیل :

NiCr22Mo9Nb(2.4856),NiCr21Mo(2.4858), NiCr22Mo6 Cu(2.4618)

و اتصال آنها به فولادهای ریختگی ، فولادهای پر آلیاژ، فولادهای کم آلیاژ و فولادهای بدون آلیاژ .

-فولادهای اوستنیتی با بیشترین مقاومت به خوردگی از قبیل :

1.4529 (X 1 NiCrMoCuN 25 20 6), 1.4547(X 1 CrNiMoCu N20-18-7)

-فولادهای آلیاژی نیکلی مقاوم به سرما از قبیل :

X8Ni9 (1.5662)

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

C Mn Si Cr Ni Mo Nb Fe S P
0.03 0.6 0.4 22 Other 9 3.3

3

0.01>

0.015>

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم0.2%

(N/mm2)

ازدياد طول

A5(%)

مقاومت به ضربه(j)

ISO-V

+200C      -1960C

780

520

35

80           50

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

جريان مستقيم قطب معکوس

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

50-70 250 2.5
70-95 300 3.25
90-120 350 4
120-160 400 5

 

حالات جوشكاري: تخت،افقي،عمودی سربالا، بالاسر.

ملاحظات :

فقط الکترود خشک استفاده شود.

خشك كردن مجدد: به مدت 2 ساعت در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد.