الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترودهاي مخصوص نیکل الکترود آما 1609G

1609G

 

DIN 1736 EL - NiCr 15 FeNb

Material Number 2.4805

AWS/ASME SFA-5.11        ~ E NiCrFe-2

 

 

خواص و كاربرد: الکترود قلیایی l. 69% Niو Crن 16% و Feو 8% برای جوشکاری :

- آلیاژهای نیکل مقاوم به  حرارت و خوردگی از قبیل :

NiCr15Fe(2.4816) and LC-NiCr15Fe(2.4817)

یا برای اتصال این آلیاژها به فولادهای بدون آلیاژ ،کم آلیاژ، پر آلیاژ

-خواص مناسب مقاومت به سرما در دمای کمتر از 1960c- و مقاوم به حرارت تا بالای 8000c

-فولادهای اوستنیتی به فولادهای فریتی ، برای کاربرد در دمای بیش از 3000c

-بدلیل خواص چقرمگی بالا و مقاومت در برابرترک برای اتصال فولادهای بدجوش و جوشکاری تعمیراتی مناسب می باشد.

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

C Mn Si Cr Ni Mo Nb Fe S P
0.04 2 0.3 16 Other 1.4 1.8

8.5

0.015>

0.02>

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم0.2%

(N/mm2)

ازدياد طول

A5(%)

مقاومت به ضربه(j)

ISO-V

+200C      -1960C

640

360

40

85           75

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

جريان مستقيم قطب معکوس

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

50-70 300 2.5
70-95 350 3.25
90-130 350 4

 

حالات جوشكاري: تخت،افقي،عمودی سربالا، بالاسر.

ملاحظات :

فقط الکترود خشک استفاده شود.

خشك كردن مجدد: به مدت 2 ساعت در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد.