الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترودهاي قليايي الکترود آما 1007F

1007F

 

DIN 8529                        E 51 55 Mn B

AWS/ASME SFA-5.1          E 7016-H8

 

 

خواص و كاربرد: الکترود قلیایی با خواص مکانیکی خوب که برای جوشکاری تعمیراتی، کارگاهی و مونتاژ کاری و همچنین اتصال ریلها استفاده می شود. جوشهای تمیز، یکنواخت و بدون بریدگی کناره جوش از مزایای این الکترود به شمار می آیند. این الکترود به خاطر داشتن روپوش دوگونه برای پاس ریشه و جوشکاری در حالات اجباری و نیز جوشکاری با جریان AC مناسب است. جوش آن از نظر آزمایش رادیو گرافی از کیفیت مناسبی برخوردار است.

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

C Mn Si
0.08 1.3 0.45

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

A5(%)

ISO-V مقاومت به ضربه(j)

+200C          -300C

500-640 >420 >22 150 90

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

 

 

جريان مستقيم قطب معکوس و جريان متناوب

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

60-90 350 2.5
90-140 350-450 3.25
135-190 350-450 4
190-260 350-450 5
300-380 350-450 6

 

حالات جوشكاري: تخت،افقي،سربالا، بالاسر و سرازیر.

 

موارد مصرف

St 33 TO St 52-3

St 50-2, St 60-2, St 70-2

DIN 17 100

فولاد هاي عمومی ساختمانی

H l,H ll, 17 Mn 4

DIN 17 155 فولاد هاي ديگ سازي

StE 255 to StE 355

WStE 255 to WStE 355

TStE 255 to TStE 355

DIN 17 102 فولاد هاي ساختمانی دانه ریز

TT St 35 N u.V

DIN 17173

فولاد هاي مقاوم به سرما

A,B,D,E

فولاد هاي كشتي سازي

Gs-38,GS-52

DIN 1681 فولادهاي ريختگي

TO St 52.4

DIN 1629 فولادهاي لوله

St 35.8 to 17 Mn 4

StE 210.7 to StE 360.7

DIN 17175

به انضمام گرید های TMمریوطه

 

ملاحظات :

فقط الکترود خشک مصرف شود.

خشك كردن مجدد: به مدت 2 ساعت در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد.