الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترود فولادهای مقاوم به خزش الکترود آما 1379VN

c 1379-4VN

 

AWS/ASME SFA-5.5 E 8018-G-H8

 

 

خواص و كاربرد: الکترود قلیایی با فلز جوش دارای کربن کم که برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و فولادهای مقاوم به هیدروژن نظیر دیگها، مخازن تحت فشار، لوله و توربین های آبی تا دمای کاری حدود 6000Cاستفاده می شود. جوش آن از چقرمگی مناسب و مقاومت به تردی در حین کار خوبی برخوردار است.

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

C Mn Si P S Cr Mo V
0.05-0.12 <0.9 <0.4 <0.02 <0.02

1-1.5

0.4-0.65

0.1-0.35

خواص مكانيكي فلز جوش خالص: (پس از عملیات حرارتی به مدت 2 ساعت در 7300C)

 

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

A4(%)

مقاومت به ضربه(j)

ISO-V

+200C

>540

>440

>17

>100

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

جريان مستقيم قطب معکوس

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

60-85 350 2.5
100-130 450 3.25
140-180 450 4

 

حالات جوشكاري: تخت،افقي،سربالا، بالاسر.

موارد مصرف :

فولادهای ریختگی کم آلیاژ مقاوم به خزش از نوع CrMoV و غیره.

 

 

ملاحظات :

فقط الکترود خشک استفاده شود.

خشك كردن مجدد: به مدت 2 ساعت  در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد.

عملیات حرارتی و پیشگرم و پسگرم بر اساس جنس فلز پایه مورد جوشکاری تعیین می گردد.