الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترود فولادهای مقاوم به خزش الکترود آما 1410N

1410N

 

AWS/ASME SFA-5.5 E 8016-B2-H8

 

 

خواص و كاربرد: الکترود قلیایی کم هیدروژن که فلز جوش آن مقاوم به ترک بوده و برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و دیگ سازی تا دمای کاری 570 درجه سانتیگراد مناسب است. اندازه های تا قطر 3.25MM به علت داشتن روپوش دوگونه دارای قوس آرام و متمرکز بوده و برای حوشکاری در حالت اجباری مناسب است.جوش آن از نظر آزمایش رادیو- گرافی ازکیفیت مناسبی بر خوردار است.

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

C Mn Si Cr Mo S P
0.08 0.85 0.3

1

0.5

0.008

0.019

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

A4(%)

مقاومت به ضربه(j)

ISO-V

+200C

692

632

30

150

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

جريان مستقيم قطب معکوس

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

60-85 350 2.5
100-135 450 3.25
140-180 450 4
190-230 450 5

 

حالات جوشكاري: تخت،افقي، عمودی سربالا، بالاسر.

 

موارد مصرف

15CrMo5, 16CrMo44,13CrMo44,24CrMo5, 22CrMo44

فولادهای  مقاوم به خزش و حرارت، دیگ سازی و لوله سازی

و امثال آن GS-22 CrMo5, GS-22 CrMo54, GS-25 CrMo4,

فولادهاي ریختگی

15 Cr3(E C 60), 16 MnCr5 (E C 80), 20MnCr5 (E C 100)

فولادهاي سمانته

و امثال آن 25CrMn4

و فولاد هاي بهسازی

 

ملاحظات :

- فقط الکترود خشک استفاده شود.

- خشك كردن مجدد: به مدت 2 ساعت  در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد.

- دمای پیشگرم ، بین پاسی و عملیات حرارتی پسگرم بر اساس جنس فلز پایه مورد جوشکاری تعیین می گردد.