الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترود فولادهای مقاوم به خزش الکترود آما 1263N

1263N

 

DIN 8575 E CrMo 1 B 20+

PrEN 1599                 E CrMo 1 B 42 H10

AWS/ASME SFA-5.5 E 8018 - B2-H8

 

 

خواص و كاربرد: الکترود قلیایی برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش مورد استفاده در مخازن تحت فشار و دیگ سازی و لوله کشی تا دمای کاری 570c انداره های تا قطر 3.25mm به علت  داشتن روپوش دوگونه دارای قوس الکتریکی پایدار متمرکز دارد و به همین جهت برای پاس ریشه و جوشکاری در حالات اجباری مناسب است. جوش آن از نظر آزمایش رادیو گرافی دارای کیفیت مناسبی است.

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

C Mn Si Mo Mo
0.06 0.80 0.40 1.00

0.50

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

5*d(%)

مقاومت به ضربه(j)

ISO-V

+200C

T

T+N

560-660

450-550

>490

>300

>22

>26

120

150

T: بازگشت داده شده در دمای 700c به مدت 0.5 ساعت و سپس سرد شدن در هوا

T+N: نرماله شده در دمای920c به مدت 0.5  ساعت  سپس سرد شود در هوا + بازگشت داده شده در دمای 700c و  به مدت 0.5 ساعت.

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

جريان مستقيم قطب معکوس

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

60-85 350 2.5
100-130 450 3.25
140-180 450 4
190-230 450 5

 

حالات جوشكاري: تخت،افقي،عمودی سربالا، بالاسر.

 

موارد مصرف

22CrMo44, 24CrMo5, 16CrMo44, 13CrMo44, 15CrMo5

ورق های مقاوم به خزش و حرارت، دیگ سازی و لوله

GS-17CrMo55, GS-22CrMo54

فولادهاي ریختگی

15Cr3(E C 60), 16MnCr5 (E C 80),20MnCr5(E C 100)

فولادهاي سمانته

 

ملاحظات :

فقط الکترود خشک استفاده شود.

خشك كردن مجدد: به مدت 2 ساعت در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد.

دمای پیشگرم وبین پاسی و عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر اساس جنس فلز پایه مورد جوشکاری تعیین می گردد.