الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترود فولادهای مقاوم به خزش الکترود آما 1245N

1245N

 

DIN 8575                           E CrMo 2 B 26

PrEN 1599                  E CrMo 1 B 32 H10

AWS/ASME SFA-5.5 E 9018 - B 3-H8

 

 

خواص و كاربرد: الکترود قلیایی برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و مقاوم به هیدروژن با فشار بالا که برای مخازن تحت فشار ، دیگ ها و لوله کشی های با دمای کاری 6000c استفاده می شود. انداره های تا قطر 3.25mm به علت  داشتن روپوش دوگونه دارای قوس پایدار و متمرکز بوده و به همین جهت برای پاس ریشه و حالات اجباری مناسب می باشد. جوش آن از نظر آزمایش رادیو گرافی دارای کیفیت مناسبی است.

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

C Mn Si Cr Mo
0.06 0.80 0.50 2.40

1.00

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

A5(%)

مقاومت به ضربه(j)

ISO-V

+200C

T

T+N

570-670

500-600

>440

>350

>22

>24

100

140

T: بازگشت داده شده در دمای 750c به مدت 0.5 ساعت و سپس سرد شدن در هوا

T+N: نرماله + بازگشت. 0.5  ساعت در دمای 920c و  در هوا  سرد شود و سپس به مدت 0.5 ساعت در دمای 750c بازگشت داده شود.

 

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

جريان مستقيم قطب معکوس

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

50-85 350 2.5
85-130 450 3.25
90-180 450 4
150-240 450 5

 

حالات جوشكاري: تخت،افقي،عمودی سربالا، بالاسر.

 

موارد مصرف

10 CrMo 9 10, 12 CrMo 9 10, 10 CrSiMo V 7, 24 CrMo 10,

GS-12 CrMo 9 10

GS-19 CrMo 9 10 یا فولادهای سمانته و فابل عملیات حرارتی مشابه با حدود 2% کروم

فولادهای مقاوم به خزش و مقاوم به هیدروژن با فشار بالا یا فولادهای ریختگی نظیر

ملاحظات :

فقط الکترود خشک استفاده شود.

خشك كردن مجدد: به مدت 2 ساعت در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد.

دمای پیشگرم وبین پاسی و عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر اساس جنس فلز پایه مورد جوشکاری تعیین می گردد.