الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترود فولادهای ساختماني الکترود آما 1424N

1424N

 

AWS/ASME SFA-5.5 E 7018-C3L-H4

 

 

خواص و كاربرد: الکترود قلیایی کم هیدروژن که فلز جوش آن مقاوم به ترک بوده و در دماهای پایین از چقرمگی خوبی برخوردار است.قوس پایدار، پاشش کم و گرده جوش منظم از خصوصیات این الکترود بوده و جوش آن از نظر آزمایش رادیو گرافی از کیفیت مناسبی بر خوردار است.

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

C Mn Si Ni S P
0.06 1 0.3

1

<0.02

<0.02

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

A4(%)

مقاومت به ضربه(j)

ISO-V

-510C

520

460

26

60

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

جريان مستقيم قطب معکوس

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

65-95 350 2.5
90-130 450 3.25
130-180 450 4
180-240 450 5

 

حالات جوشكاري: تخت،افقي، سربالا، بالاسر.

موارد مصرف :

فولادهای  مقاوم به خزش و حرارت، دیگ سازی و لوله سازی

 

موارد مصرف

TStE 255, TStE 285, TStE 315

TstE 355, TStE 380

فولاد هاي ساختمانی دانه ریز

 

ملاحظات :

- فقط الکترود خشک استفاده شود.

- خشك كردن مجدد: به مدت 2 ساعت در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد.