الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترود فولادهای ساختماني الکترود آما 1418N

c 1418N

 

AWS/ASME SFA-5.5 E 8018-C2-H4

 

 

خواص و كاربرد: الکترود قلیایی کم هیدروژن که فلز جوش آن مقاوم به ترک بوده و از چقرمگی خوبی برخوردار است. پاشش کم، پاک شدن و جدا شدن آسان سرباره و گرده جوش منظم از ویژگیهای این الکترود می باشد. جوش آن از نظر آزمایش رادیو گرافی از کیفیت خوبی بر خوردار است.

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

C Mn Si Ni S P
0.06 1 0.3

3

0.02

0.02

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

A4(%)

مقاومت به ضربه(j)

ISO-V

-730C

560-640

>460

24

50

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

جريان مستقيم قطب معکوس

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

65-95 350 2.5
90-140 350-450 3.25
140-185 450 4
180-250 450 5

 

حالات جوشكاري: تخت،افقي، سربالا، بالاسر.

 

موارد مصرف

فولاد هاي ساختمانی دانه ریز

فولادهای مقاوم به سرما

 

ملاحظات :

- فقط الکترود خشک استفاده شود.

- خشك كردن مجدد: به مدت 2 ساعت دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد.