الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترود فولادهای ساختماني الکترود آما 1417N

1417N

 

AWS/ASME SFA-5.5 E 8018-G

 

 

خواص و كاربرد: الکترود قلیایی با فلز جوش مقاوم به خوردگی آتمسفری بویژه در محیط های دریایی که از خواص مکانیکی خوبی برخوردار است. پاشش کم، پاک شدن آسان سرباره و گرده جوش تمیز از ویژگیهای این الکترود می باشد. جوش آن از نظر آزمایش رادیو گرافی از کیفیت مناسبی بر خوردار است.

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

C Mn Si Ni Cu S P
0.08 1.3 0.35

0.8

0.4

<0.02

<0.02

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

A4(%)

مقاومت به ضربه(j)

ISO-V

-200C    -400C   -500C

560-640

>460

>28

125         90         60

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

جريان مستقيم قطب معکوس

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

65-95 350 2.5
90-135 450 3.25
140-185 450 4
180-240 450 5

 

حالات جوشكاري: تخت،افقي، سربالا، بالاسر.

 

موارد مصرف

WTSt 52-3, WTSt 37

COR-TEN A,B,C

A Cor 50, A Cor 50 Super

فولاد هاي کشتی سازی و مقاوم به خوردگی آتمسفری نظیر

 

ملاحظات :

- فقط الکترود خشک استفاده شود.

- خشك كردن مجدد: به مدت 2 ساعت در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد.