الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترود فولادهای ساختماني الکترود آما 1415N

1415N

 

AWS/ASME SFA-5.5 E 9016-G-H4

 

 

خواص و كاربرد: الکترود قلیایی کم هیدروژن که برای جوشکاری فولادهای ساختمانی دانه ریز با استحکام بکار می رود. فلز جوش مقاوم به ترک بوده و در دماهای پایین از چقرمگی خوبی برخوردار است.این الکترود قوسی پایدار و متمرکز داشته و جوش آن از نظر آزمایش رادیو گرافی از کیفیت خوبی بر خوردار است.

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

C Mn Si Mo Ni S P
0.09 1.6 0.35

0.6

0.9

<0.02

<0.02

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

A4(%)

مقاومت به ضربه(j)

ISO-V

-400C    -500C

630-720

>560

>20

60         40

 

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

جريان مستقيم قطب معکوس

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

65-95 350 2.5
90-140 450 3.25
140-185 450 4
180-250 450 5

 

حالات جوشكاري: تخت،افقي، سربالا، بالاسر.

 

موارد مصرف

StE 355to StE, WStE 355 to WStE 500

EStE 355 to EStE 500

TStE 550

فولاد هاي ساختمانی دانه ریز

15 Ni CuMoNb5, 17 Mn Mo V 64

11 Ni Mo V 53, 20 Mn Mo Ni 45

فولاد هاي ساختمانی مقاوم به خزش

 

ملاحظات :

- فقط الکترود خشک استفاده شود.

- خشك كردن مجدد: به مدت 2 ساعت در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد.