الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترود فولادهای ساختماني الکترود آما 1414N

1414N

 

AWS/ASME SFA-5.5 E 7018-C2L-H4

 

 

خواص و كاربرد: الکترود قلیایی کم هیدروژن که فلز جوش آن عاری از ترک بوده و در دماهای بسیار پایین از چقرمگی بالایی برخوردار است.جوش آن از نظر آزمایش رادیو گرافی از کیفیت مناسبی بر خوردار است.

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

C Mn Si Ni S P
0.05 0.7 0.4

3.2

<0.02

<0.02

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

A4(%)

مقاومت به ضربه(j)

ISO-V

+200C    -600C   -1010C

531

447

29

>180       >100 >27

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

جريان مستقيم قطب معکوس

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

65-95 350 2.5
90-140 350-450 3.25
140-185 450 4
180-250 450 5
210-310 450 6

 

حالات جوشكاري: تخت،افقي، عمودی سربالا، بالاسر.

 

موارد مصرف

TStE 255, TStE 285, TStE 315

TStE 355, TStE 380

فولاد هاي ساختمانی دانه ریز

فولاد هاي مقاوم به سرما

 

ملاحظات :

- فقط الکترود خشک استفاده شود.

- خشك كردن مجدد: به مدت 2 ساعت در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد.