الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترود فولادهای ساختماني الکترود آما 1284N

c 1284N

 

EN 499                   E 5061 Ni B 42 H5

DIN 8529          E Y 5076 Mn 1 Ni B H5

AWS/ASME SFA-5.5 E 8018-G-H4

 

 

خواص و كاربرد: الکترود قلیایی برای جوشکاری فولادهای دانه ریز که در مخازن تحت فشار ، دیگ ها، لوله ها، اسکلت های فولادی ، سد سازی ، کشتی سازی استفاده می شوند. فلز جوش آنها از چقرمگی بالایی برخوردار بوده و دارای مقدار هیدروژن کمی می باشد. اندازه های تا قطر 3.25mm به علت داشتن روپوش دوگونه دارای قوس پایدار و متمرکز بوده و به این جهت برای وضعیت اجباری مناسب می باشد. جوش آن از نظر آزمایش رادیو گرافی از کیفیت مناسبی برخوردار است.

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

C Mn Si Ni
0.07 1.6 0.4

0.9

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

A5(%)

مقاومت به ضربه(j)

ISO-V

+200C          -600C

590-640

>510

>24

200              80

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

جريان مستقيم قطب معکوس

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

65-95 350 2.5
90-135 450 3.25
140-180 450 4
190-240 450 5

 

حالات جوشكاري: تخت،افقي، عمودی سربالا، بالاسر.

 

موارد مصرف

StE 420, StE 460, StE 500,WStE 420, WStE 460, WStE 500,

TStE 460, TStE 500, TStE 420

فولادهای دانه ریز

 

ملاحظات :

- فقط الکترود خشک استفاده شود.

- خشك كردن مجدد: به مدت 2 ساعت  در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد.