الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترودهاي روكشي سخت الکترود آما 1602V

1602V

 

DIN 8555             E 10 - UM - 60 R

 

 

 

خواص و كاربرد: الکترود روتیلی با روکش ضخیم که دارای مقاومت بالایی نسبت به سایش است و به عنوان روکش سخت بر روی قطعاتی که در معرض سایش مواد معدنی هستند به کار می رود ، مشرو به اینکه در معرض ضربه قرار نگیرند. ظاهر جوش صاف و تمیز و بدون بریدگی و گود افتادگی کنار جوش می باشد. حدود 160% جایگزینی دارد و فقط با سنگ زدن قابل براده برداری می باشد.

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

C

Cr

4.3 35

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

سختی ویکرز ( HV  30 )

بدون عملیات حرارتی ( HRC و62-58 ) 770-680

 

قطر، نوع و مقدار جريان:

جريان مستقيم قطب معکوس و جريان متناوب

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

120-140 450 3.25
170-190 450 4
220-250 450 5

 

حالات جوشكاري: افقی.

 

موارد مصرف:

روکشی سخت قطعاتی که در معرض سایش با مواد معدنی هستند. نظیر تسمه های نقاله، تیغه های مخلوط کن، قطعات پمپ سیمان ، قطعات دستگاه همزن مایعات، پمپ های مواد آبکی مثل آب آهک، لبه های بیل حفاری و غیره.

 

ملاحظات :

- فقط از الکترود خشک مصرف شود.

- خشک کردن مجدد:  2 ساعت در 300 تا 350 درجه سانتیگراد.

- هنگام روکشی فلزات خیلی حساس و یا بد جوش باید با الکترود 1803J یک لایه واسطه ایجاد نمود.

- ترک های عرضی در فلز جوش سخت، اثر زیان آوری ندارند.