الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه الكترودهاي آلومينيوم و برنز الکترود آما 1075A

1075A

 

DIN 1732 EL- AI 99.5

No. of Material                        3.0259

AWS/ ASME SFA - 5.3 E 1100

 

 

 

خواص و كاربرد: این الکترود برای جوشکاری آلومینیوم خالص بکار می رود. قوس الکتریکی این الکترود آرام است.

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

Al

سایر مواد

99.5حداقل 0.5حداکثر

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم0.2%

(N/mm2)

ازدياد طول

A5(%)

80

30

30

قطر، نوع و مقدار جريان:

جريان مستقيم قطب معکوس

جريان مورد توصيه (آمپر)

طول الكترود (ميليمتر)

قطر الكترود (ميليمتر)

60-90 300 2.5
80-110 350 3.25
110-150 350 4

 

حالات جوشكاري: افقی.

 

موارد مصرف

Al 99 to Al 99.5

آلومینیوم خالص تجاری نظیر

AlR Mg 0.5, Al 99.9 Mg 0.5

آلیاژهای آلومینیوم  نظیر

 

ملاحظات :

- برای جلوگیری از سوختن و پاشیدن زیاد، قوس الکتریکی حتی الامکان کوتاه نگه داشته شود.

- برای بدست آوردن جوش محکم و بدون مک در قطعات با ضخامت بیشتر از 10 میلیمتر قطعه کار بین 150 تا 250 سانتیگراد پیشگرم شود.

- برای جلوگیری از خوردگی شیمیایی بقایای سرباره خوب پاک شود.

- جنس روپوش رطوبت را جذب می کند و بایدحتما در محل خشک نگهداری شود.

- در صورت مرطوب بودن، 2 ساعت در حرارت 110 تا 120 درجه سانتیگراد خشک شود.

- قطر الکترود متناسب با ضخامت قطعه کار انتخاب گردد.

- با این الکترود ترجیحا در حالت افقی جوشکاری شود.

- این الکترود برای فرایند جوشکاری اکسی استیلن نیز مناسب می شود.