سازنده و

مدل

توضیحات

دریل 400 وات DWT

DWT

BM-400Cمشخصات عمومی
مدل آیتم DWT BM-400C‎
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 400
قطر سه نظام ‎(mm) 13
مدل سه نظام اتومات
سرعت چرخش ‎(rpm) 3000
وزن ‎(Kg) 1.43
مشخصات پایه
سرعت ضربه ‎(bpm) ندارد
تنظیم کننده سرعت دارد
چرخش معکوس دارد
حالت ضربه ای ندارد
حداکثر قطر سوراخ
بتون ‎(mm)‎ ندارد
آهن ‎(mm)‎ 10
چوب ‎(mm)‎ 20

دریل 500 وات DWT

DWT

SBM-500 VS BMCمشخصات عمومی
مدل آیتم DWT SBM-500 VS BMC IV‎
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 500
قطر سه نظام ‎(mm) 13
مدل سه نظام اچاری
سرعت چرخش ‎(rpm) 2800
وزن ‎(Kg) 1.9‎
مشخصات پایه
سرعت ضربه ‎(bpm) 44800
تنظیم کننده سرعت دارد
چرخش معکوس دارد
حالت ضربه ای دارد
حداکثر قطر سوراخ
بتون ‎(mm)‎ 13
آهن ‎(mm)‎ 13
چوب ‎(mm)‎ 20

دریل 600 وات DWT

DWT

SBM-600 VS BMCمشخصات عمومی
مدل آیتم DWT SBM-500 VS BMC IV‎
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 600
قطر سه نظام ‎(mm) 13
مدل سه نظام اچاری
سرعت چرخش ‎(rpm) 2800
وزن ‎(Kg) 1.9‎
مشخصات پایه
سرعت ضربه ‎(bpm) 44800
تنظیم کننده سرعت دارد
چرخش معکوس دارد
حالت ضربه ای دارد
حداکثر قطر سوراخ
بتون ‎(mm)‎ 13
آهن ‎(mm)‎ 13
چوب ‎(mm)‎ 20

دریل 750 وات DWT

DWT

SBM-750 Vمشخصات عمومی
مدل آیتم DWT SBM-750 V‎
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 750
قطر سه نظام ‎(mm) 13
مدل سه نظام اچاری
سرعت چرخش ‎(rpm) 2800
وزن ‎(Kg) 2.3‎
مشخصات پایه
سرعت ضربه ‎(bpm) 44800
تنظیم کننده سرعت دارد
چرخش معکوس دارد
حالت ضربه ای دارد
حداکثر قطر سوراخ
بتون ‎(mm)‎ 16
آهن ‎(mm)‎ 13
چوب ‎(mm)‎ 30

دریل 810 وات DWT

DWT

SBM-810مشخصات عمومی
مدل آیتم DWT SBM-810‎
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 810
قطر سه نظام ‎(mm) 13
مدل سه نظام اچاری
سرعت چرخش ‎(rpm) 2800
وزن ‎(Kg) 2.1
مشخصات پایه
سرعت ضربه ‎(bpm) 44800
تنظیم کننده سرعت دارد
چرخش معکوس دارد
حالت ضربه ای دارد
حداکثر قطر سوراخ
بتون ‎(mm)‎ 13
آهن ‎(mm)‎ 13
چوب ‎(mm)‎ 20

دریل 1050 وات DWT

DWT

SBM-1050 VS‎مشخصات عمومی
مدل آیتم DWT SBM-1050 VS‎
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 1050
قطر سه نظام ‎(mm) 13
مدل سه نظام اچاری
سرعت چرخش ‎(rpm) 2800/1200
وزن ‎(Kg) 2.6
مشخصات پایه
سرعت ضربه ‎(bpm) 19220/44800
تنظیم کننده سرعت دارد
چرخش معکوس دارد
حالت ضربه ای دارد
حداکثر قطر سوراخ
بتون ‎(mm)‎ 13
آهن ‎(mm)‎ 13
چوب ‎(mm)‎ 20

بتون کن 850 وات DWT

DWT

BH-850 BMCمشخصات عمومی
مدل آیتم BH-850 BMC
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 850
سرعت بدون بار 750-150RPM
تعداد ضربه در هر دقیقه 4000-750BPM
قدرت هر ضربه 3.0-4.0J
نوع گیره مته +SDS
مشخصات پایه
انتخاب سرعت دارد
اسکنه دارد
وزن 5.3
حداکثر قطر سوراخ
بتون ‎(mm)‎ 26
آهن ‎(mm)‎ 13
چوب ‎(mm)‎ 30

بتون کن 950 وات DWT

DWT

BH-950 BMC

مشخصات عمومی
مدل آیتم BH-950 BMC
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 950
سرعت بدون بار 750-150RPM
تعداد ضربه در هر دقیقه 4000-780BPM
قدرت هر ضربه 3.0-4.0J
نوع گیره مته +SDS
مشخصات پایه
انتخاب سرعت دارد
اسکنه دارد
وزن 5.3
حداکثر قطر سوراخ
بتون ‎(mm)‎ 28
آهن ‎(mm)‎ 13
چوب ‎(mm)‎ 30

بتون کن 1200 وات DWT

DWT

BH-1200 BMCمشخصات عمومی
مدل آیتم BH-1200 BMC
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 1200
سرعت بدون بار 600-150RPM
تعداد ضربه در هر دقیقه 1100-4500BPM
قدرت هر ضربه 2.0-10.0J
نوع گیره مته SDS MAX
مشخصات پایه
انتخاب سرعت دارد
اسکنه دارد
وزن 7
حداکثر قطر سوراخ
بتون ‎(mm)‎ 40
آهن ‎(mm)‎ 13
چوب ‎(mm)‎ 40

سنگ فرز مینی 115 DWT

DWT

WS08-115مشخصات عمومی
مدل آیتم DWT WS08-115‎
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 860
سرعت چرخش ‎(rpm) 11000
وزن ‎(Kg) 2.05
مشخصات پایه
قطر دیسک ‎(mm)‎ 115
قفل کلید استارت دارد
استارت پله ای ندارد
محافظ دارد

سنگ فرز مینی 125 DWT

DWT

WS08-125مدل آیتم DWT WS08-125
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 860
سرعت چرخش ‎(rpm) 11000
وزن ‎(Kg) 2.1
مشخصات پایه
قطر دیسک ‎(mm)‎ 125
قفل کلید استارت دارد
استارت پله ای ندارد
محافظ دارد

سنگ فرز سنگبری DWT 230

DWT

WS18-230 Tمشخصات عمومی
مدل آیتم DWT WS18-230 T‎
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 1800
سرعت چرخش ‎(rpm) 6000
وزن ‎(Kg) 4.6
مشخصات پایه
قطر دیسک ‎(mm)‎ 230
قفل کلید استارت دارد
استارت پله ای ندارد
محافظ دارد

سنگ فرز سنگبری 230 DWT

DWT

WS24-230 Dمشخصات عمومی
مدل آیتم DWT WS24-230 D‎
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 2400
سرعت چرخش ‎(rpm) 6000
وزن ‎(Kg) 5.4
مشخصات پایه
قطر دیسک ‎(mm)‎ 230
قفل کلید استارت دارد
استارت پله ای ندارد
محافظ دارد

سنگ فرز آهنگری 180 DWT

DWT

WS-180 DS‎شخصات عمومی
مدل آیتم DWT WS-180 DS‎
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 2200
سرعت چرخش ‎(rpm) 8500‎
وزن ‎(Kg) 5.6
مشخصات پایه
قطر دیسک ‎(mm)‎ 180
قفل کلید استارت دارد
استارت پله ای دارد
محافظ دارد

سنگ فرز آهنگری 180 DWT

DWT

WS-180 TVمشخصات عمومی
مدل آیتم DWT WS-180 TV‎
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 2300
سرعت چرخش ‎(rpm) 8500
وزن ‎(Kg) 5.4
مشخصات پایه
قطر دیسک ‎(mm)‎ 180
قفل کلید استارت دارد
استارت پله ای دارد
محافظ دارد

اره عمودبر 500 وات DWT

DWT

STS-500 VSمشخصات عمومی
مدل آیتم DWT STS-500 VS‎
نام سازنده - برند DWT‎
توان ‎(W) 500
قطر سه نظام ‎(mm) 13
تنظیم صفحه اصلی 45درجه
تعداد حرکت تیغه 3000
وزن ‎(Kg) 2
مشخصات پایه
برش پاندولی 4 زمانه
تنظیم کننده سرعت دارد
عمق برش
آهن ‎(mm)‎ 6
چوب ‎(mm)‎ 60

دریل شارژی 12ولت DWT

DWT

ABS 12 Eمشخصات عمومی
مدل آیتم ABS 12 E
نام سازنده - برند DWT
ولتاژ 12
وزن ‎(Kg) 1.51
مشخصات پایه
چرخش معکوس دارد
حالت ضربه ای ندارد
حداکثر قطر سوراخ
آهن ‎(mm)‎ 10
چوب ‎(mm)‎ 20

دریل شارژی 14.4ولت DWT

DWT

ABS 14.4 Eمشخصات عمومی
مدل آیتم ABS 14.4 E
نام سازنده - برند DWT
ولتاژ 14
وزن ‎(Kg) 1.61
مشخصات پایه
چرخش معکوس دارد
حالت ضربه ای ندارد
حداکثر قطر سوراخ
آهن ‎(mm)‎ 10
چوب ‎(mm)‎ 20

پروفیل بر 2200وات DWT

DWT

SDS-2200مشخصات عمومی
مدل آیتم SDS-2200
نام سازنده - برند DWT
سرعت بدون بار 3750RPM
قدرت 2200وات
پیشترین قطر دیسک 355MM
قطر سوراخ 19-32MM
حداکثر پهنای قطعه بریده شده 145MM
حداکثر ارتفاع قطعه بریده شده 108MM
وزن 19

بلور 550وات DWT

DWT

BM-550CAmperage at voltage 230 V:    2,5 AmpsNo-load speed:    14000 RPMAir flow:    3,5 m³/minNet weight:    1,72 kg

فرز انگشتی 600 وات DWT

DWT

BM-400Cمشخصات عمومی
مدل آیتم GS06-27 V
نام سازنده - برند DWT
قدرت 600وات
سرعت بدون بار 12000-27000RPM
'گیرنده 6MM
وزن 1.82